SIRAP

W służbie zrównoważonego rozwoju

Zobowiązujemy się do

produkcji opakowań, które będą w coraz większym stopniu służyły zachowaniu równowagi ekologicznej oraz propagowania ich świadomego używania.

Stawiamy na zrównoważony rozwój naszych produktów, na każdym etapie ich cyklu życia.

Podczas produkcji: ekologiczne projektowanie redukuje ilość surowców oraz energii potrzebnej do transportu produktów, zmniejsza szeroko pojęte oddziaływanie na logistykę, na przykład poprzez lepsze zagospodarowanie miejsca w chłodziarkach.
Podczas używania: funkcjonalność opakowania pomaga zmniejszyć ilość odpadów spożywczych, które także zanieczyszczają środowisko.

Na końcu cyklu życia produktu: dokładamy starań by upowszechniać zasady usuwania naszych wyrobów.

Nasz plan strategiczny

Rozwiązania zapewniające obiegowe gospodarowanie surowcami
Oczyszczanie środowiska
Nasz ślad w środowisku naturalnym
Wpływ społeczny

Rozwiązania zapewniające obiegowe gospodarowanie surowcami

Celem jest osiągnięcie obiegowego gospodarowania surowcami w całym łańcuchu logistycznym
Innowacyjne działania zawsze przynoszą pozytywne skutki. Rozpoczynamy od badań i rozwoju, z mocnym postanowieniem tworzenia coraz bardziej cyrkulujących i odnawialnych produktów. Kierowana innowacyjnością Grupa angażuje się w realizację szczególnie ważnej roli spółki, jaką jest doprowadzenie do bardziej zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw surowca. Ten ambitny projekt realizujemy w ścisłej współpracy z organami nadzoru w 18 krajach, na terenie których prowadzimy działalność.


Ekologiczne projektowanie

XPS

Koniec okresu użytkowania i recykling

Oczyszczanie środowiska

Chcemy działać na źródło problemu
Inicjatywa ta wybiega daleko w przyszłość. Problem obecności tworzywa sztucznego w morzach dotyka nas wszystkich. Rozwiążemy go na dwa sposoby:

  • ożywiając partnerską współpracę z dostawcami rPET na najbardziej zagrożonych terenach, aby zwiększać świadomość problemu i pobudzać do obiegowego gospodarowania materiałami;
  • organizując wspólne zbiórki plastiku tam, gdzie prowadzimy działalność, wzdłuż wybrzeży mórz i rzek, z udziałem partnerów i kontrahentów.


OCEAN'S

Sprzątanie plaż

Nasz ślad w środowisku naturalnym

Mierzymy skutki, aby dalej je redukować.
Zacznijmy od świadomości. Przeprowadzamy analizę cyklu życia (LCA) by mierzyć wpływ naszych produktów na środowisko podczas całego okresu ich używania. Świadomość uzyskanych wyników i monitorowanie osiągnięć w zakresie ochrony środowiska pozwalają nam określać obszary do udoskonalenia, na przykład w zakresie wykorzystania energii z odnawialnych i bardziej efektywnych źródeł.


LCA

EPD

Zmniejszenie wypływu na środowisko

Wpływ społeczny

Doceniamy naszych ludzi i nasze terytoria
Ku bardziej stabilnej przyszłości. Nasza polityka docenia młode talenty i jest bliska naszemu terytorium działania. Jesteśmy zaangażowani w promowanie dobrych praktyk postępowania i etyki pracy oraz rozpowszechnianie jasnych i zweryfikowanych informacji, organizowanie budzących świadomość szkoleń oraz wydarzeń dla szkół i społeczności lokalnych. Inwestujemy w zdrowie i bezpieczeństwo, jako fundamentalne wartości, które mogą zagwarantować dobre samopoczucie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, naszych pracowników.


SIRAP i młode talenty

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Związki terytorialne

Chciałbyś zapoznać się z konkretnymi danymi?

Nasze wyniki

11 tys.
TON

pokonsumenckiego przetworzonego plastiku rPET w roku 2019
50 %


Średnia zawartość pokonsumenckiego przetworzonego plastiku PET w naszych produktach PET
+220
TON

bioplastiku z odnawialnych zasobów w porównaniu do roku 2018

Nie traktujemy zrównoważonego rozwoju jako tylko pracy.

NASZE STOWARZYSZENIA

Pragniesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas w tym miejscu!

Podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą, bez zobowiązań.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychel