BEZPIECZEńSTWO I HIGIENA PRACY

Bezpieczeństwo i higiena pracyWierzymy, że inwestowanie w zdrowie naszych pracowników oznacza wiarę w przyszłość. Cechą wyróżniającą Sirap jest przykładanie wielkiej uwagi do bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, co jest integralnym elementem nowej polityki zrównoważonego rozwoju - jakości, zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat realizowaliśmy projekt „Lavoriamo in Sicurezza” [„Pracujmy bezpiecznie”], który zaowocował stopniową zmianą zachowania w całej organizacji.

Stopniowo wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania HSE, certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi standardami ex-OHSAS 18001 i UNI EN ISO 14001, w każdym zakładzie produkcyjnym. Opracowaliśmy ten system dobrowolnie, kierując się celem optymalizacji i ciągłego doskonalenia procesów gwarantujących zdrowie naszych pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę środowiska.

W naszych zakładach dążymy do osiągniecia celu „zera wypadków”. W jego realizacji pomaga nam kompleksowy system narzędzi operacyjnych i komunikacyjnych, opracowany przy aktywnym udziale pracowników. Nasi pracownicy są motywowani do propagowania inicjatyw prozdrowotnych oraz BHP. Angażowani są też do udziału w specjalnych sesjach informacyjnych i szkoleniowych, zarówno w salach wykładowych, jak i w terenie. Nadzorujemy zdrowie pracowników we wszystkich naszych zakładach poprzez powołane do tego organa zewnętrzne, kierując się celem nadrzędnym, jakim jest zdrowie pracowników oraz przestrzeganie lokalnych przepisów.
 

Chciałbyś zapoznać się z konkretnymi danymi?

NASZE STOWARZYSZENIA

Pragniesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas w tym miejscu!

Podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą, bez zobowiązań.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychel