ZMNIEJSZENIE WYPłYWU NA śRODOWISKO

Konkretne działania podejmowane w celu poprawy efektów działalności środowiskowej Grupy

Zmniejszenie wypływu na środowisko

Konkretne działania podejmowane w celu poprawy efektów działalności środowiskowej Grupy


Nowa korporacyjna polityka „zrównoważonego rozwoju, jakości, zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska”, przyjęta w roku 2019, opiera się na zintegrowanym systemie zarządzania HSE (systemem zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska), certyfikowanym według standardów UNI ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Jest ona siłą napędową zobowiązań Sirap na obszarach, na których spółka prowadzi działalność, wykraczających poza zwykłą zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Działania produkcyjne podlegają ciągłym analizom technicznym i administracyjnym aby prewencyjnie określić:
  • wpływ naszych zakładów na środowisko naturalne w miejscu ich lokalizacji;
  • wykorzystanie zasobów (wody, energii) i surowców;
  • wytwarzanie i właściwe zarządzanie odpadami oraz emisją.

Zrównoważony rozwój wymaga również opracowywania zaleceń dotyczących wyboru materiałów:
  • rosnące zainteresowanie pokonsumenckim przetworzonym plastikiem (rPET) oraz bio-tworzywami produkowanymi z odnawialnych i kompostowalnych surowców (PLA, Mater-Bi™)
  • ciągłe zaangażowanie w rozwijanie technologii wytłaczania (ekstrudowania), które pozwalają na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (np. XPS).

Dane dotyczące zużycia w perspektywie celu zrównoważonego rozwoju

Surowce
11 tys. ton pokonsumenckiego przetworzonego plastiku rPET w roku 2019
Średnio 50% pokonsumenckiego przetworzonego plastiku rPET w naszych wyrobach PET
+220 ton bioplastiku z odnawialnych zasobów w porównaniu do roku 2018

Energia
Mniejsze o 6% zużycie prądu elektrycznego w porównaniu do roku 2018
Mniejsza o 11% całkowita ilość zużytej energii (gaz ziemny, olej napędowy, prąd elektryczny) w porównaniu do roku 2018
Mniejsza o 17% bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (ekwiwalent CO2) w porównaniu do roku 2018

Odpady
80% całkowitej ilości odpadów odzyskane w roku 2019
+7% odzyskanej frakcji w porównaniu do roku 2018
 

Chciałbyś zapoznać się z konkretnymi danymi?

NASZE STOWARZYSZENIA

Pragniesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas w tym miejscu!

Podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą, bez zobowiązań.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowychel