KONIEC OKRESU UżYTKOWANIA I RECYKLING

Zobowiązanie łańcucha logistycznego do obiegowego gospodarowania materiałami

Koniec okresu użytkowania i recykling

Zobowiązanie łańcucha logistycznego do obiegowego gospodarowania materiałami


Utworzenie modelu obiegowego dla naszych produktów wymaga zapewnienia ich kompatybilności z systemami i technologiami zarządzania zużytymi materiałami (EOF) w krajach, w których są sprzedawane, niezależnie od tego czy są to tworzywa twarde, ekstrudowane, czy biodegradowalne lub kompostowalne bio-tworzywa.

Jesteśmy zaangażowani w realizację wielu innowacyjnych projektów we współpracy z licznymi partnerami w łańcuchu dostaw, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim: producentami surowców, producentami opakowań, zakładami przemysłu spożywczego oraz dużymi dystrybutorami, podmiotami publicznymi, konsorcjami zajmującymi się zbieraniem, odzyskiem i recyklingiem odpadów, zakładami recyklingu odpadów, producentami maszyn do recyklingu oraz organami certyfikującymi.

Na szczególną uwagę zasługują:
  • Studium wykonalności logistycznego łańcucha recyklingu dla uzyskanego od konsumentów ekstrudowanego polistyrenu i jego reintegracji w zastosowaniach dla przemysłu spożywczego (Profood - ProXPS);
  • Badanie możliwości uproszczenia i/lub wymiany produktów wielosurowcowych;
  • Badanie możliwości zastąpienia dodatków i barwników, które są nierozpoznawane przez stosowane w zakładach recyklingu systemy sortowania na podczerwień (NIR) rozwiązaniami, które będą łatwo rozpoznawalne.

Chciałbyś zapoznać się z konkretnymi danymi?

NASZE STOWARZYSZENIA

¿Quieres saber más?

¡Escríbenos aquí!

Ingrese sus datos, nos pondremos en contacto con usted sin compromiso.

Acepto el procesamiento de mi información personal.