SIRAP I MłODE TALENTY

SIRAP i młode talentyJednym z najbardziej ambitnych celów, jakie postawiliśmy sobie w ostatnich latach, jest przybliżanie młodego pokolenia do rynku zatrudnienia poprzez oferowanie odpowiednich i stymulujących warunków pracy oraz zatrudnienia na stałe.
W aspekcie przyciągania talentów, w okresie czterech lat (od roku 2016 do 2019) podjęliśmy różne inicjatywy rekrutacyjne takie jak „Projekt europejskiego opakowania” oraz „Akademia Sirap”, obejmujące swym zasięgiem włoskie i europejskie uniwersytety. W procesie selekcji udało się odkryć wiele młodych talentów zarówno z Europy, jak i spoza jej terenu.

Osoby te odbyły specjalne szkolenia z zakresu opakowań Sirap w naszej Akademii oraz szkolenia techniczne, prowadzone przez instruktorów zewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania projektem, odchudzonego zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji. Ścieżki rozwoju tych młodych ludzi prowadziły dalej przez pracę zespołową, zajęcia na zewnątrz oraz indywidualne projekty.

Młodzi utalentowani mieli trzy miesiące na osiągnięcie, z pomocą opiekuna, konkretnych celów określonych dla każdego indywidualnego projektu. Po prezentacji przed Komitetem Sterującym i CEO Grupy, najlepsze projekty zostały nagrodzone, a prowadzący je młodzi ludzie zatrudnieni.
 

Chciałbyś zapoznać się z konkretnymi danymi?

NASZE STOWARZYSZENIA

¿Quieres saber más?

¡Escríbenos aquí!

Ingrese sus datos, nos pondremos en contacto con usted sin compromiso.

Acepto el procesamiento de mi información personal.